Craft Kiosk är en pop-up-butik i en husvagn där det säljs inredning och möbler producerade i ateljéer/studios i Sverige. Första stopp är Brahegatan 10 den 19:e-25:e maj under examensutställningen.

Craft Kiosk är en strävan efter att uppmuntra eftertänksamhet, skapa en plattform för småskalig och lokal produktion och bjuda in till diskussion kring formgivning och hantverk.